Lexima Magazine

Jouw bron van informatie en inspiratie

Lexima Magazine is een uitgave van Lexima. Met dit magazine informeert in eerste instantie onderwijs- en zorgprofessionals over de preventie en behandeling bij lees-, schrijf- en rekenproblemen, compenserende oplossingen en manieren om te werken aan leesbevordering.

 

Ben jij de ouder die zich zorgen maakt om de leesachterstanden bij jouw kind of extra ondersteuning zoekt voor jouw kind met lees-, spelling- of rekenproblemen? Dan is Lexima Magazine ook voor jou een bron van informatie en inspiratie.

 

Het magazine brengt een mix van artikels gebaseerd op de inzichten en ervaringen van Vlaamse en Nederlandse onderzoekers en ervaringsdeskundigen. Het magazine is de ideale lectuur voor ouders die zich verder willen verdiepen of de dialoog rond thema’s als lezen, spellen en rekenen op gang willen trekken in een ouderraad.