Academie

Lexima organiseert een breed scala aan nascholingsactiviteiten. Jaarlijks volgen duizenden deelnemers een of meerdere op de praktijk afgestemde trainingen, cursussen of andere bijeenkomsten. 

Deze scholing voorziet onderwijsprofessionals in de behoefte tot professionalisering en het vergroten van de handelingsbekwaamheid van leerkrachten, docenten, intern begeleiders, remedial teachers en zorgcoördinators die zich dagdagelijks inzetten voor de vorming en zorg van je kind(eren).

Hoewel de basis- of middelbare school van je kind natuurlijk het eerste aanspreekpunt is in het voorzien van extra ondersteuning bij specifieke leerbehoeftes, kan het als ouder erg behulpzaam zijn om zelf goed met de compenserende programma's te leren werken en dus ook een training te volgen. 

Hogeschool en unief studenten geven we graag de raad mee om bij de start van het academiejaar contact op te nemen met de studentenbegeleidingsdienst. Zij doen heel wat om het jou als student met een leerbelemmering mogelijk te maken jouw diploma te behalen. Ook SIHO, het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs, biedt informatie, advies, coaching en vorming.

Wil je als student of werknemer met een leerprobleem beter met de compenserende software leren werken om er alles uit te halen? Bekijk hieronder de trainingsmogelijkheden. De ouder-kindtrainingen staan vanzelfsprekend ook voor jullie open!