De kern van Bouw!

Bouw! ondersteunt bij beginnende geletterdheid en leren lezen. Dit preventieve leesprogramma geeft kinderen inzicht in alfabetische principes als klank-tekenkoppeling en fonemisch bewustzijn. In ‘Bouw! Start’ leren ze de verschillende letters en lettercombinaties én wordt er ingezet op de analyse en synthese van eenvoudige woorden. In 'Bouw! Verder' leren ze woorden met een complexere structuur, zoals woorden met medeklinkerclusters, samengestelde woorden en woorden met open en gesloten lettergrepen. Naast de preventieve aanpak, kan Bouw! ook remediërend ingezet worden bij zwakke(re) lezers waarbij het automatiseren van het lezen moeizaam verloopt in het eerste of tweede leerjaar. 

 

Lezen met een tutor

Een tutor begeleidt het Bouw!-kind en geeft directe feedback en emotionele ondersteuning. Op school kan dit een oudere leerling of vrijwilliger (bijv. leesouder) zijn, thuis kan dit een (groot)ouder of oudere broer of zus zijn. Idealiter neemt de zorgleerkracht, leescoach of leerkracht de tussentoetsen af.  Door een uitgebreid rapportagesysteem kan je de vorderingen opvolgen. 

Adaptief en methode-onafhankelijk

Het programma kan naast elke courante leesmethode ingezet worden. Bouw! bestaat uit 13 hoofdstukken (bouwdelen) en meer dan 500 online lessen, een instap- en eindtoets, tussentijdse toetsen, 6 verschillende lestypen waarvan 3 instructielessen en 3 herhalingslessen.

 

Bouw! is een adaptief programma, waardoor het kind steeds op zijn eigen cognitief niveau oefent. Afhankelijk van de resultaten van de toetsen, zet Bouw! altijd de gepaste oefenles klaar.

 

Volg de kennismakingswebinar 
Kom te weten hoe Bouw!, bij een correcte inzet, jouw kind klaarstoomt voor het aanvankelijk lezen. Schrijf je hier in.

 

Op zoek naar getuigenissen en verdiepende informatie? Klik hier.

Bouw!

Voorkom leesproblemen

Denk je dat je kind risico loopt op problemen met lezen en spellen? Dan kan extra hulp bij het automatiseren van het leesproces helpen. Bouw! biedt een preventieve aanpak voor kinderen in de leeftijd 4 tot 7 jaar. Ze krijgen extra ondersteuning nog voor ze een achterstand hebben. Zo worden leesproblemen, laaggeletterdheid en onnodige diagnoses dyslexie effectief voorkomen.

Scholen die met Bouw! werken zien een afname van ruim 60% in het aantal leerlingen met leesproblemen en dyslexie. Ook ouders zetten Bouw! in en ondersteunen zo hun kind bij het leren lezen.

  • 1-op-1 begeleiding door een (niet professionele) tutor 
  • Bewezen effectief: doet leesproblemen met ruim 60% dalen
  • Op een leuke manier extra oefenen op klank-tekenkoppeling en fonemisch bewustzijn

Bouw! bestellen? Klik hieronder het product van je keuze. 

Meer weten over Bouw!

Aanvullende informatie

Bouw! is bedoeld voor kinderen met een risico op leesproblemen. Idealiter wordt er gestart halverwege de derde kleuterklas of aan het begin van het eerste leerjaar. Bouw! geeft deze kinderen intensieve, gerichte en langdurige instructie en ondersteuning. Je bekomt de beste resultaten als alle lessen uit het programma worden doorlopen. Pikte de leerkracht van je kind of jijzelf alarmsignalen op die kunnen wijzen op latere leesproblemen? Vielen de resultaten van de KOALA-test van jouw kind tegen? Dan biedt Bouw! extra ondersteuning die je thuis kan inzetten.

Op wetenschappelijke basis

Bouw! is in wetenschappelijke onderzoeken effectief gebleken. Kinderen die het programma Bouw! volgden, maakten een significant betere leesontwikkeling door dan de controlegroepen. Ook bleef in de leerjaren na de interventie het aantal kinderen met leesproblemen veel lager en waren er minder zittenblijvers.

 

Bouw! werd ontwikkeld door de universiteit van Amsterdam en is sinds 2014 in gebruik. Sinds de start gingen ruim 5000 Nederlandse scholen en 70.000 leerlingen ermee aan de slag. Twee wetenschappelijke studies toetsten de effectiviteit en resulteerden in een bewezen daling van leesproblemen met ruim 60% (halvering van de groep zeer zwakke lezers, verdubbeling van de groep bovengemiddelde tot zeer goede lezers). 

Wist je dat ...

Leesproblemen signaleren?
Uit wetenschappelijk onderzoek blijken volgende signalen belangrijke risicofactoren te zijn voor latere leesproblemen:

  • lage letterkennis
  • zwak fonemisch bewustzijn
  • meertalige of taalarme thuissituatie
  • dyslexie in de familie
  • moeilijkheden met snel kleuren benoemen
  • moeilijkheden met rijmen
Onderwijsprofessionals uit (buitengewoon) basisonderwijs over Bouw!






Bouw! is ook geschikt voor het buitengewoon onderwijs
Logopedistes Sharis en Els gebruiken het leespreventieprogramma Bouw! al 3 jaar op rij om het aanvankelijke lezen bij hun vastlopende lezertjes type 3 en 9 in BuBao De Mostheuvel te stimuleren. Bouw! wordt er eerder remediërend dan preventief ingezet. Leerlingen starten pas met Bouw! als ze voldoende letters kennen. Lees hier het artikel
Lexipoort voor beheer en oefenresultaten
Lexipoort.nl is het gebruiksvriendelijke klantportaal van waaruit je Bouw! opstart. Als Bouw! begeleider heb je toegang tot de resultaten van jouw kind(eren). Via het handige leerlingenoverzicht krijg je snel zicht op waar jouw kind zich momenteel in het programma situeert (hoogst afgeronde les, oefentijd thuis & op school). Je kunt ook “afdalen” in de specifieke leerlingresultaten tot je in detail zicht krijgt op gemaakte fouten. De info wordt gebundeld onder de knoppen voortgang, oefentijd per week en lessenoverzicht.
Actie gratis uitproberen Bouw! van 2/10/23 t.e.m. 30/11/23
De actievoorwaarden:
 • liep van ma 2/10 t/m do 30/11
 • je probeerde Bouw! in die periode helemaal gratis uit
 • je kon je ook aanmelden om tegelijkertijd Lezergame (lezen), BLOON (spelling en woordenschat) en Rekenheld (rekenen) gratis uit te proberen
 • na je aanmelding ontving je de link naar een online Ga-van-start-training
 • in de loop van de proefperiode kreeg je digitale ondersteuning
 • zonder opzeg vloeide de proefperiode vanaf 1/12 over in het betalend abonnement waarop je intekende. T/m 30/11 kon je Bouw! op elk gewenst moment beëindigen via een kort opzeggingsmailtje naar consulenten@lexima.be.
 • naast deze actievoorwaarden gelden ook de algemene en abonnementsvoorwaarden die je hier vindt.
 • ging je na de uitprobeerperiode verder met Bouw!, dan kreeg je 10% korting op je eerste factuur.

Actievoorwaarden afgelopen Bouw! gratis actie (2/05 tot 03/09/23)
Van 2 mei 2023 tot 3 september 2023 was er een gratis uitprobeeractie Bouw! actief. Hieronder lees je er nog eens de voorwaarden van deze actie op na.

 • Je tekende in op een abonnement met gratis uitprobeerperiode tussen 2/05 en 3/09. Bij het afrekenen bekwam je dus een korting van 100% en hoefde je in die periode niets te betalen.
 • Zonder opzeg vóór 03/09/23 liep de actie per 04/09/23 vanzelf over in het betalende abonnement waarvoor je intekende. Tot 03/09 had je tijd om Bouw! op elk gewenst moment te beëindigen via een kort opzeggingsmailtje naar consulenten@lexima.be.
 • Heb je voor het einde van de actie 03/09/23 niet opgezegd, dan werd je vanaf 04/09/23 de factuur bezorgd en beschik je over Bouw! voor de geldende termijn van het abonnement waarop je intekende. Abonnementen worden jaarlijks stilzwijgend verlengd, met een opzegtermijn van 1 maand.


usp-icon-rebrand Bewezen effectief
usp-icon-rebrand Vermindert leesproblemen met ruim 60%
usp-icon-rebrand Blijvend positief effect op leesprestaties