Meer weten over achtergronden en effectiviteit van rekenonderwijs?

Download de whitepaper Rekenonderwijs

De kern van Rekenheld

Kinderen oefenen in Rekenheld met getalbegrip en het automatiseren van sommen, waardoor ze leren hoe ze moeilijke rekenopdrachten makkelijker kunnen oplossen. Rekenheld is dé uitkomst voor zij die moeite hebben met het nauwkeurig uitrekenen of het vlot beantwoorden van de plus- en minsommen of vermenigvuldigen en delen.

 

Adaptief en motiverend

Rekenheld past zich aan het niveau van het kind aan, waardoor hij of zij altijd aan de slag kan met een passend vervolgaanbod. Hierdoor ervaren ook de moeilijke(re) rekenaars succes en kunnen ze gericht hun rekenvaardigheid verbeteren. Dit zorgt voor een boost in het zelfvertrouwen én motivatie om door te gaan. Ook zorgt het spelelement om gemotiveerd te blijven oefenen met het rekenen. Echt rekenen met een verhaal dus!

Methode-onafhankelijk en vertrouwd

Rekenheld is naast elke lesmethode te gebruiken. De gebruiksvriendelijke omgeving zorgt ervoor dat je snel vertrouwd raakt met het programma. Door deze herkenbaarheid, gaat je kind vlot aan de slag met het programma.

 

Door extra te oefenen met Rekenheld vindt jouw zoon of dochter weer aansluiting bij het niveau van de rest van de klas. Met Rekenheld verhoog je zijn of haar zelfvertrouwen, motivatie en rekenvaardigheid!

 

Demo of webinar kijken?

Wil je weten hoe Rekenheld werkt of hoe het zorgt voor effectief onderwijs? Bekijk dan de demo of de webinar.

 

Op zoek naar verdiepende informatie? Klik hier 

Rekenheld

Verbeter de rekenvaardigheid

Rekenheld helpt jouw kind met rekenproblemen om rekenachterstanden in te halen. Het programma, waarmee leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen, kan ingezet worden van het eerste tot en met het zesde leerjaar

  • Een goede basis om complexere sommen op te lossen
  • Toename in zelfvertrouwen én motivatie bij de leerling
  • Gebaseerd op het wetenschappelijk bewezen effectieve Drempelmodel

Rekenheld bestellen? Klik hieronder het product van je keuze.

Meer weten over Rekenheld?

Aanvullende informatie

Met Rekenheld thuis en op school geoefend met rekenen. Door het veelvuldig en systematisch oefenen met Rekenheld verbetert de rekennauwkeurigheid en rekensnelheid. Dit bevordert het automatiseringsproces van het rekenen. Ouders en leerkrachten ervaren de begeleiding als makkelijk haalbaar aangezien er vlot zelfstandig gewerkt kan worden in het programma. Het uitgebreide resultatenoverzicht toont de snelheid en nauwkeurigheid van de opdrachten per rekencategorie. Hierdoor kan je gericht bijsturen.

Op wetenschappelijke basis 

Rekenheld is ontwikkeld vanuit wetenschappelijk onderzoek gericht op het Drempelmodel waarop o.a. het Rekenmuurtje is gebaseerd. Dit model gaat uit van een gelaagde opbouw van de rekenvaardigheden. Rekenheld richt zich op de basisbewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) die in de eerste 3 fases van dit model worden behandeld. In fase 4 worden alweer complexere sommen aangeboden. Kinderen doorlopen 3 fasen op hun eigen tempo, zodat zij een goede basis krijgen om op voort te borduren. Zo worden ze geholpen om de eindtermen te behalen die aan het einde van het zesde leerjaar worden verwacht.

Wist je dat ...

Rekenheld als aanvulling op de zorgklas
Rekenheld past binnen de fase van de verhoogde zorg om vanaf het eerste leerjaar gebruikt worden om getalbegrip en het automatiseren van de sommen extra in te oefenen. Maar ook in de hogere leerjaren kan Rekenheld ingezet worden. Binnen Rekenheld worden getalbegrip en de automatisatie van de sommen tot 1000 ingeoefend. Kinderen die nog nood hebben aan het automatiseren van eenvoudigere oefeningen, kunnen op hun eigen tempo hieraan werken. Zo willen we de basisvaardigheid van elk kind voldoende sterk maken. Voor leerlingen met dyscalculie blijft het een noodzaak om de basis regelmatig opnieuw in te oefenen zodat ze in de klas met nieuwe stappen kunnen meevolgen.
Rekenheld is geschikt voor elk kind
Het programma kiest oefeningen op het niveau van jouw kind. Voor kinderen die rekenen heel moeilijk vinden worden andere type oefeningen klaargezet dan voor de leerlingen die redelijk goed zijn in rekenen.
Motiverend spelelement
Rekenheld bevat een spelelement waardoor kinderen gemotiveerd blijven om te oefenen met het programma. Samen met Rekenheld ontdekt jouw kind het rekenuniversum en verzamelen ze vriendjes en voorwerpen die door een ufo zijn meegenomen. Wanneer de energie van Rekenheld op is, wordt het tijd om sommen te oefenen zodat je kind samen met Rekenheld weer verder op ontdekkingstocht kan gaan.
Whitepaper Rekenonderwijs: Achtergronden & Effectiviteit
Deze whitepaper gaat dieper in op rekenproblemen en dyscalculie, specifieke onderwijsbehoeften bij rekenen, het automatiseringsproces bij het leren rekenen en hoe effectieve instructieprincipes kunnen helpen. Vraag hem hier aan.
Actie gratis uitproberen Rekenheld van 2/10/23 t.e.m. 30/11/23
De actievoorwaarden:
 • liep van ma 2/10 t/m do 30/11
 • je probeerde Rekenheld in die periode helemaal gratis uit
 • je kon je ook aanmelden om tegelijkertijd Bouw! (voorkomen van leesproblemen), Lezergame (lezen) en BLOON (spelling en woordenschat) gratis uit te proberen
 • na je aanmelding ontving je de link naar een online Ga-van-start-training
 • in de loop van de proefperiode kreeg je digitale ondersteuning
 • zonder opzeg vloeide de proefperiode vanaf 1/12 over in het betalend abonnement waarop je intekende. Tot dan kon je Rekenheld op elk gewenst moment beëindigen via een kort opzeggingsmailtje naar consulenten@lexima.be.
 • naast deze actievoorwaarden gelden ook de algemene en abonnementsvoorwaarden die je hier vindt.
 • ging je na de uitprobeerperiode verder met Rekenheld, dan kreeg je 10% korting op je eerste factuur.

Actievoorwaarden afgelopen Rekenheld lanceringsactie (1/03/23 tot 2/09/23)
Van 1 maart 2023 tot 2 september 2023 was er een lanceringsactie Rekenheld actief. Hieronder lees je er nog eens de voorwaarden van deze actie op na.

 • Je tekende in op een abonnement met gratis uitprobeerperiode tussen 1/03 en 2/09. Bij het afrekenen bekwam je dus een korting van 100% en hoefde je in die periode niets te betalen.
 • Zonder opzeg vóór 02/09/23 liep de actie per 03/09/23 vanzelf over in het betalende abonnement waarvoor je intekende. Tot 02/09 had je tijd om Rekenheld op elk gewenst moment te beëindigen via een kort opzeggingsmailtje naar consulenten@lexima.be.
 • Heb je voor het einde van de actie 02/09/23 niet opgezegd, dan werd je vanaf 03/09/23 de factuur bezorgd en beschik je over Rekenheld voor de geldende termijn van het abonnement waarop je intekende. Abonnementen worden jaarlijks stilzwijgend verlengd, met een opzegtermijn van 1 maand.


usp-icon-rebrand Bevordert het automatiseringsproces
usp-icon-rebrand Legt de basis voor complexere sommen
usp-icon-rebrand Toename in zelfvertrouwen & motivatie