De kern van BLOON

BLOON is het acroniem voor Bekijken, Lezen, Onthouden, Opschrijven, Nakijken. Leerlingen werken in BLOON gericht en zelfstandig, waarbij aandacht is voor directe feedback én zelfcontrole. Het geeft ondersteuning voor spelling, woordenschat, het oefenen met begrippen en definities én het leren van een vreemde taal. 

 

Op wetenschappelijke basis
BLOON is ontstaan als oefenvorm bij Retentietraining. Dit is een intensieve training die remedial teachers inzetten om zwakke, niet-regelgevoelige spellers zoveel mogelijk visuele woordbeelden te laten inprenten. De aanpak volgt de effectief bewezen methodiek van het visueel dictee. Hierbij zien kinderen het woord, schrijven het op vanuit het geheugen en kijken de woorden zelf na. Deze stappen bevorderen het automatiseringsproces voor het juist schrijven en begrijpen van woorden. 

 

Leuk en motiverend 
Tijdens het oefenen met de woordenlijsten worden munten verdiend. Hiermee kan een eigen spelwereld ingericht worden. Hoe meer je oefent, hoe meer BLOON-beloningsmunten je verdient. Het beloningselement ligt bij BLOON op de oefentijd en niet op het behaalde resultaat. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de verschillende lijsten spelenderwijs te herhalen aan de hand van drie games: Memory, Snake en WoordGum.  

Ondersteuning en differentiatie
BLOON heeft diverse ondersteuningsmogelijkheden die helpen tijdens het schrijven van een woord. Zo is er een kleurenpalet dat kan aansluiten bij de gebruikte lesmethode en de mogelijkheid om de woorden te hakken en te plakken. Daarnaast kan elk woord ondersteund worden door een instructie van bijvoorbeeld een spellingsregel. 

 

Als ouder kun je eenvoudig oefeningen op maat aanbieden met BLOON door specifieke woordenlijsten toe te wijzen aan jouw kind. Zo werkt jouw kind op zijn eigen niveau én met woordenlijsten op maat. 

 

Gebruiksvriendelijk 

BLOON is web-based waardoor zowel thuis als op school zelfstandig kan geoefend worden. Door een uitgebreid rapportagesysteem volg je als ouder alles nauwkeurig op. Als ouder maak je eenvoudig zelf lijsten, maar kan je ook bestaande lijsten en instructies importeren vanuit een database. 

 

Kom te weten hoe BLOON jouw kind kan ondersteunen.

Bekijk de demo of meld je aan voor de kennismakingswebinar.

 

Meer verdiepende info lees je hier

BLOON

Oefenen met spelling, werkwoordspelling en woordenschat

In BLOON oefen je met spelling, werkwoordspelling en woordenschat. BLOON volgt de bewezen effectieve methodiek van het visueel dictee. Hierbij zien ze het woord waarna ze het opschrijven vanuit het geheugen en de woorden vervolgens zelf nakijken. Deze stappen bevorderen het automatiseringsproces voor het juist schrijven en begrijpen van woorden.

BLOON geeft ondersteuning voor spelling, maar ook voor woordenschat, werkwoordspelling, het aanleren van begrippen en het leren van andere talen. Het programma wordt ingezet in het basis- én secundair onderwijs.

 

  • Zelfstandig oefenen van (werkwoord)spelling & woordenschat
  • Duidelijke rapportage voor kind en begeleider
  • Games om spelenderwijs oefeningen te herhalen

BLOON bestellen? Klik hieronder op het product van je keuze.

Meer weten over BLOON?

De kracht van het visueel dictee

Het visueel dictee is een methode waarbij je eerst het woord ziet. Op het moment dat je het woord schrijft is het voorbeeldwoord niet meer zichtbaar, waardoor je het woord moet ophalen uit je geheugen. De eerste keer dat je een woord opschrijft, ga je het woord analyseren en voor jezelf bedenken welke spellingregels van toepassing zijn. Door herhaling wordt het woord als visueel ‘plaatje’ opgeslagen in het brein en is analyseren niet meer nodig. De effectiviteit van het visueel dictee is onderzocht door Hell, Bosman en Bartelings (2003) en Nies en Belfiore (2006). Deze methode zorgt als het ware voor mentale spiekbriefjes. Ons brein zoekt namelijk naar manieren om vaardigheden en handelingen te automatiseren.

Verschillende soorten lijsten om mee te werken

Naast woordenlijsten bevat BLOON klankkleurlijsten, zinnenlijsten, begrippenlijsten, werkwoordlijsten en vertaallijsten. Met de klankkleurlijst geef je elke klank(groep) een kleur die helpt om de klank uit het geheugen op te roepen. Tijdens het oefenen met de zinnenlijst worden de woorden die centraal staan in een zin geplaatst waardoor je de woorden in een betekenisvolle context ziet en je woordbegrip vergroot. Met de werkwoordlijsten kun je inzetten op het oefenen van de werkwoordspelling. De begrippenlijsten ondersteunen bij het oefenen en vergroten van de woordenschat. Voor het leren van andere talen beschikt BLOON over vertaallijsten voor het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans en Portugees.

Wist je dat ...

Erg geschikt voor kinderen met een andere moedertaal
Doordat de begrippenlijsten ondersteunen bij het oefenen van de woordenschat helpen ze kinderen met een anderstalige (NT2-) achtergrond ook om begrippen te leren. Ook de vertaallijsten zijn geschikt voor deze kinderen.
BLOON-tips
Zet BLOON in op de taaldomeinen spelling, werkwoordspelling, woordenschat en vreemde talen. Het programma is methode-onafhankelijk en geschikt vanaf het eerste leerjaar tot en met het 6de leerjaar én in het secundair onderwijs.

  • Laat jouw kind oefenen met de spellingregel van de week of het leren van de betekenis van de woorden die centraal staan. In het secundair onderwijs kan je kind de woordenschat van de vreemde taal oefenen.

  • Indien nodig kun je de lijsten aanvullen met extra ondersteuning. Denk hierbij aan het markeren van klanken en het toevoegen van instructie. Een begrijpend lezen tekst met moeilijke woorden? Gebruik dan de begrippenlijst om de woordenschat uit te breiden.

  • Zet een passend pakket woordenlijsten klaar waarmee jouw kind (werkwoord)spelling kan oefenen. Gebruik bijvoorbeeld de zinnen- of klankkleurlijsten en pas de extra ondersteuningsmogelijkheden toe waar dat nodig is.
Actie gratis uitproberen BLOON van 2/10/23 t.e.m. 30/11/23
De actievoorwaarden:
 • liep van ma 2/10 t/m do 30/11
 • je probeerde BLOON in die periode helemaal gratis uit
 • je kon je ook aanmelden om tegelijkertijd Bouw! (voorkomen van leesproblemen), Lezergame (lezen) en Rekenheld (rekenen) gratis uit te proberen
 • na je aanmelding ontving je de link naar een online Ga-van-start-training
 • in de loop van de proefperiode kreeg je digitale ondersteuning
 • zonder opzeg vloeide de proefperiode vanaf 1/12 over in het betalend abonnement waarop je intekende. T/m 30/11 kon je BLOON op elk gewenst moment beëindigen via een kort opzeggingsmailtje naar consulenten@lexima.be.
 • naast deze actievoorwaarden gelden ook de algemene en abonnementsvoorwaarden die je hier vindt.
 • ging je na de uitprobeerperiode verder met BLOON, dan kreeg je 10% korting op je eerste factuur.

usp-icon-rebrand Oefeningen op maat
usp-icon-rebrand Aandacht voor feedback en zelfcontrole
usp-icon-rebrand 75% ziet vooruitgang