Leesbevordering Leesbevordering is het stimuleren van leesplezier en leesmotivatie. Want alleen als kinderen lezen leuk vinden, lezen ze voldoende om vaardige lezers te worden.
Preventie Onze preventieve aanpak richt zich op leerlingen van de 3de kleuterklas tot en met het 2de leerjaar (of met een vergelijkbaar leesniveau) die een risico lopen op leesproblemen. Op deze manier wordt achterstand voorkomen.
Remedieren Bij het remediëren van lees-, spelling- en rekenproblemen ligt de nadruk op het wegwerken van achterstanden. Het is belangrijk dat de aanpak goed gestructureerd is en aansluit bij de specifieke problematiek van het kind.
Compenseren Compenserende software vermindert de belemmeringen die het zwakke lezen en spellen met zich meebrengen. Compenserende software wordt niet alleen ingezet bij leerlingen met dyslexie.

Programma's

De educatieve software van Lexima ondersteunt op het gebied van lezen en schrijven en draagt bij aan het bevorderen van geletterdheid. De interventies kunnen naast elke lesmethode worden ingezet. Ze sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van een kind en zijn afgestemd op zijn of haar specifieke lees-, spelling- en rekenontwikkeling.

Lexima-software kenmerkt zich door zijn gebruiksvriendelijkheid. Bij de webbased applicaties hoeft er niets geïnstalleerd te worden. Kinderen kunnen thuis, bij de grootouders, ... en op school inloggen met hun gebruiksnaam en wachtwoord.

De software volgt een doorlopende leerlijn en past bij de pijlers leesbevordering, preventie, remediëren en compenseren. 

Je kunt elk Lexima-programma nu gratis uitproberen dankzij de proefperiode van 1 maand!

Maak kennis met één van onze programma's via een webinar
Schrijf je in
Volg ons op social media